ကျောင်းအုပ်ကြီး

အမည်ဦးမောင်မောင်သန့်
ပညာအရည်အချင်းမဟာအင်ဂျင်နီယာ(လျှပ်စစ်နှင့်ဆက်သွယ်ရေး)
ရာထူးညွှန်ကြားရေးမှူး
အီးမေးလ်thantggyidtve@moe.edu.mm
ဖုန်းနံပါတ်၀၉-၂၆၀၅၂၁၇၁၈၊၀၉-၇၈၃၂၂၀၈၁၈