နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း  အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပူတာအို)ကို ၂၀၀၉ခုနှစ် မေလ(၅)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့် လှစ်ခဲ့ပြီး နည်းပညာနှင့်သက်ဆိုင်သော သက်မွေးပညာသင်တန်း(ပုံမှန်သင်တန်း)များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကာ ဒေသတွင်းကျွမ်းကျင်လုပ်သားလိုအပ်ချက်ကို အခြေခံ၍ ကာလတိုသက်မွေးပညာသင်တန်း များကိုပါ ထပ်မံဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျှက်ရှိပါသည်။