နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပူတာအို) ၌ ကာလတိုသင်တန်းများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်း

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပူတာအို) ၌ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ Biometric (ဇီဝဆိုင်ရာ) အချက်အလက်များကောက်ယူခြင်းမှတ်တမ်း