မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာဌာန

မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာဌာန၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ-

  • ကျွမ်းကျင်သော စက်မှုလုပ်သားများစွာ ပေါ်ထွန်းလာရန်
  • ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော သင်တန်းများဖွင့်လှစ်သင်ကြားနိုင်ရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။

AMT ဌာနမှ ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း

စဉ်အမည်ပညာအရည်အချင်းရာထူး
ဦးညီညီနိုင်
‌‌
B.E(Mech)
လ/ထ ကထိက
ဦးဝင်းဝင်းသန်းB.E(Mech)လ/ထ ကထိက
ဦးသိန်းဌေးအောင်B.E(Mech)လ/ထ ကထိက