အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း

အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာဒေသဖွံဖြိုးရေး အတွက် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော နည်းပညာကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်ပေးရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

သင်တန်းကာလမှာ(၂)နှစ်တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပြီးထူးချွန်စွာအောင်မြင်ပါကအစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံသို့တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပထမနှစ်

 • မြန်မာစာ
 • အင်္ဂလိပ်စာ
 • သင်္ချာ
 • ရူပဗေဒ
 • ဓာတုဗေဒ
 • Engineering Drawing (အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ပုံများရေးဆွဲခြင်း အတွက် လေ့လာသော ဘာသာရပ်)
 • Building Materials and Construction (ဆောက်လုပ်ရေးသုံး ပစ္စည်းများ နှင့် တည်ဆောက်ရေးအတတ်ပညာကို လေ့လာသောဘာသာရပ်)

ဒုတိယနှစ်

 • အင်္ဂလိပ်စာ
 • သင်္ချာ
 • Engineering Drawing (အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ပုံများရေးဆွဲခြင်း အတွက် လေ့လာသော ဘာသာရပ်)
 • Building Materials and Construction (ဆောက်လုပ်ရေးသုံး ပစ္စည်းများ နှင့် တည်ဆောက်ရေးအတတ်ပညာကို လေ့လာသောဘာသာရပ်)
 • Surveying (မြေပြင်အနိမ့်အမြင့်တိုင်းတာခြင်းပညာကိုလေ့လာသော ဘာသာရပ်)